Schooltijden

Groep 1 t/m 8: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 – 14.30 uur

Groep 1 en 2: Vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Groep 1 t/m 8: Woensdag 8.30 – 12.30 uur

Vakanties

Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus 2022

Herfstvakantie   17 t/m 21 oktober 2022 
Kerstvakantie   26 december 2022 t/m 6 januari 2023  
Voorjaarsvakantie    27 februari t/m 3 maart 2023  
Goede vrijdag   7 april 2023
Tweede paasdag    10 april 2023 
April – Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart   18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag   29 mei  2023
Zomervakantie     22 juli t/m 3 september 2023  

 

 

 

Extra vrije dagen