De MR van De Bron

Mijn naam is Ilona Bruins – Benjamins en ben sinds dit schooljaar voorzitter van de MR en OKG, nadat ik al drie jaar in de MR/OKG deelneem. Ik ben moeder van Lotte en Bas. Bas zit inmiddels op het voortgezet onderwijs in Coevorden. Lotte zit in groep 7. 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overleg- en gespreksorgaan – voor elke school wettelijk verplicht – waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd. We vergaderen samen met de Klankbord Groep Ouders en onze directeur Dicksy.

We bespreken de dingen die goed gaan en waar verbetering gewenst zijn in een open gesprek. Het is mooi om te zien dat het lerarenteam hecht is en elkaar op een hoger plan probeert te tillen. We proberen vooruit te kijken naar wat er in de toekomst nodig is voor de kinderen. Nieuwe lestijden, een nieuw schoolgebouw, vreedzame school/wijk, formatie, schoolplannen en financiële afwikkelingen, niets blijft onbesproken. Tijdens de vergaderingen is er een kritisch positieve sfeer.

Ook wij kunnen zaken over het hoofd zien of dingen anders zien. Daarom kun je jouw inbreng met ons delen via ons speciale mail-adres  mr-bron@chronoscholen.nl zodat wij weten wat er bij jou speelt.

GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO in Noordoost Overijssel waar op dit moment 14 scholen bij zijn aangesloten. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, boven schoolse beleid.

De GMR is betrokken bij zaken die alle scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regels voor tussenschoolse opvang, kwaliteitsbewaking, en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

Samenstelling GMR
Oudergeleding:
Henk Redder (voorzitter)
Jan Dekker
Henri Wachtmeester

Personeelsgeleding:
Paulien Klein Kranenburg (secretaris) gmrchrono@gmail.com
Marjan Klifman
Fenneke Brink
Shailaja Brakert